Ledenvergadering maart 2023

Luisteren naar de voorzitter

Het stembriefje bekijken

Er was iets lekkers bij de koffie

Nog even voorpraten

Bestuurskandidaten

De uitslag is bekend

Het nieuwe bestuur