Bestuursleden gezocht

voorzitter gezocht

Onze vereniging heeft op het ogenblik een bestuur van 1 persoon, terwijl dat er volgens de statuten minstens 3 moeten zijn. We zoeken daarom tenminste twee mensen die zich willen inzetten voor de vereniging.

Wie wil overwegen lid van het bestuur te worden? Reageer even via het contactformulier, dan kunnen we erover verder praten. Als je Huisgenoten een warm hart toedraagt, vind je het ook van belang dat de vereniging blijft bestaan. Dat kan alleen als bestuurders er wat tijd en energie aan besteden.