Vervoer

Door huisgenoot |

Niet iedereen is even mobiel en niet iedereen heeft zelf passend vervoer. Onze leden lossen vervoersproblemen zoveel mogelijk onderling op. Voor activiteitengroepen lukt dat meestal wel.

Meerijders betalen aan de chauffeur € 0,20 per kilometer (gerekend vanaf het adres van de chauffeur tot aan de plaats van bestemming), tenzij ze iets anders afspreken.

Alternatieven zijn Automaatje en PlusOV