Een nieuw bestuur

ledenvergadering

Tijdens de goed bezochte ledenvergadering van 10 maart 2023 zijn alle acht bestuurskandidaten gekozen. Dit zijn: Lotti Baumann, Alie Dekker, Lineke van Hees, Elly Koorenblik, Marion Ligtenberg, Hetty Londo, Marianne Schipper en Jozefien Vierbergen. De functies binnen het nieuwe bestuur zullen op korte termijn verdeeld worden. Marja Kroef blijft aan als voorzitter tot de nieuwe bestuursleden bij de Kamer van Koophandel ingeschreven en de bankzaken overgedragen zijn. Wij zijn Marja zeer erkentelijk voor alles wat ze voor de vereniging heeft gedaan. Meer foto's van de ledenvergadering vindt u onder het kopje Foto's op deze website.